Oferta

tworzenie kompleksowych strategii PR

tworzenie kompleksowych strategii PR

Tworzenie kompleksowych strategii PR

Public Relations to zarządzanie relacjami firmy z otoczeniem. PR jest tym, co inni mówią o organizacji, w przeciwieństwie do reklamy, która jest tym, co firma sama mówi o sobie. W gospodarce XXI wieku najcenniejsza jest informacja, a skutecznie działać na rynku mogą tylko firmy sprawnie zarządzające komunikacją. A do tego potrzebna jest dobrze zaplanowana strategia public relations spójna z misją i wizją firmy.

Analiza sytuacji wyjściowej

„Gdzie obecne jest nasza firma?”- odpowiedź na to pytanie jest pierwszym fundamentalnym krokiem do opracowywania strategii. Dzięki uważnemu zbadaniu rynku, firmy i jej produktów uzyskujemy informacje, które umożliwiają nam bieżącą ocenę przedsiębiorstwa oraz zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań.

Monitoring mediów

Dobra strategia public relations zakłada wzięcie mediów pod lupę. Monitorujemy wszystkie media od internetowych, po prasę radio i telewizję. Na prośbę klienta penetrujemy media społecznościowe oraz fora internetowe. Poprawnie skonstruowana strategia PR oraz aktywny i ciągły monitoring pozwalają na obiektywną ocenę pozycji firmy w mediach, a także umożliwiają szybkie reagowanie w trudnych sytuacjach.

Identyfikacja zagrożeń

Kluczem do efektywnego zarządzania komunikacją jest nie tylko umiejętne reagowanie na kryzys, ale przede wszystkim przewidywanie niebezpieczeństw Przeprowadzając szczegółową analizę sytuacji firmy rozpoznajemy i wskazujemy potencjalne zagrożenia komunikacyjne. Przeciwdziałamy kryzysom, przygotowując odpowiedni plan działań oraz przemyślaną strategię public relations.

Określanie grup docelowych komunikacji

Grupy docelowe, to po przeprowadzeniu analizy sytuacji, jeden z kluczowych elementów planowania i strategii. Określamy grupy odbiorców staramy się zrozumieć podstawy ich działania, dzięki temu skuteczne docieramy z komunikatem.

Wyznaczanie celów, głównych przesłań i kierunków

To punkt wyjściowy strategii. Określenie celów to odpowiedź na pytania, jakie problemy mają rozwiązać działania PR i co chcemy dzięki nim osiągnąć. Precyzyjnie postawione cele umożliwiają dobranie właściwych narzędzi i zaprojektowanie odpowiednich działań.

Dobór narzędzi

Narzędzia PR to sposoby na osiągnięcie założonych celów. Dobra strategia PR to taka, w której są one dostosowane do grupy odbiorców i sytuacji w jakiej znajduje się firma. Dzięki odpowiedniemu doborowi narzędzi mamy szansę na zaprojektowanie działań, które przyniosą konkretne i mierzalne efekty.

Przygotowywanie spółek do debiutu giełdowego

Przygotowanie firmy do debiutu giełdowego to wiele ważnych decyzji i formalności. Wpieramy naszych klientów w tworzeniu prospektu emisyjnego, pośredniczymy we współpracy z domem maklerskim, dbamy o odpowiednią promocję w mediach według wcześniej przygotowanej strategii PR.

Relacje inwestorskie

Wszystkie firmy posiadające status spółki publicznej mają obowiązek informacyjny, który określają przepisy prawa. Potencjalnych inwestorów interesują liczby, ale także wszelkie informacje, które ułatwią podjęcie decyzji o zakupie akcji. Efektywnie zarządzimy relacjami inwestorskimi Twojej firmy, co bezpośrednio przełoży się na skuteczniejsze pozyskiwanie kapitału przez giełdę.

« wróć do listy ofert