Oferta

audyt komunikacyjny

audyt komunikacyjny

Audyt komunikacyjny

Dzisiaj o przewadze w branży może zadecydować lepsza komunikacja i sprzyjająca rozwojowi kultura organizacyjna. Nowoczesna firma rozwija się wtedy, gdy każdy jej oddział, departament czy przedstawicielstwo są na bieżąco informowane o osiągnięciach innych, a cele strategiczne są powszechnie znane i akceptowane przez pracowników. Rozproszona struktura instytucji wymaga regularnego przepływu informacji wewnętrznej poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi i stałe ich doskonalenie. Profesjonalnie prowadzona komunikacja wewnętrzna podnosi wydajność i efektywność pracy, tworzy dobry klimat, wpływa na wizerunek organizacji. Podstawą do stworzenia skutecznego systemu komunikacji jest zbadanie obecnej sytuacji komunikacyjnej, czyli przeprowadzanie audytu komunikacyjnego. Badanie sytuacji komunikacyjnej w firmie przeprowadzamy analizując poszczególne elementy składające się na skuteczną komunikację.

Z badań GFMP Management Consultants wynika że średnio jednak trzecia badanych jest niezadowolona z tego, jak w ich firmie funkcjonuje komunikacja wewnętrzna. Pracownicy czują się coraz bardziej przeciążeni różnego rodzaju informacjami, nie do końca wiążącymi się z ich stanowiskiem pracy. Z drugiej strony skarżą się na brak ważnych informacji strategicznych i dotyczących oczekiwań ich przełożonych wobec ich pracy. Rzetelne przeprowadzenie audytu komunikacyjnego daje możliwość rozpoznania, na ile znacząca jest luka pomiędzy oczekiwaniami wobec komunikacji a osiąganymi efektami. Audyt komunikacyjny pozwala na zdiagnozowanie słabych stron i wskazanie elementów do poprawy. Jest również instrumentem edukowania pracowników i kadry w zakresie komunikacji.

analiza struktury organizacyjnej firmy

Oceniamy funkcję poszczególnych stanowisk z uwzględnieniem ich roli w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Wskazujemy wąskie gardła w komunikacji. Śledzimy drogę komunikacji zarówno z perspektywy góra – dół jak i dół – góra. Komunikacja często bywa zabawą w głuchy telefon, warto sprawdzić na ile struktura firmy jest zabezpieczona przed tym zjawiskiem.

badanie kanałów komunikacji

Sprawdzamy funkcjonalność i skuteczność stosowanych w firmie sposobów komunikowania się w organizacji. Monitorujemy wykorzystanie narzędzi komunikacji. Współczesne firmy dysponują coraz szerszym wachlarzem narzędzi komunikacyjnych – gazety wewnętrzne , newslettery, fora dyskusyjne, poczta elektroniczna, intarnet. Najczęstsza przyczyną barier komunikacji wewnętrznej nie jest brak odpowiednich narzędzi, ale nieprawidłowa organizacja działań komunikacyjnych.

badanie kompetencji i deficytów pracowników 

Przeprowadzamy analizę przygotowania pracowników w zakresie komunikacji. Sprawdzamy umiejętności komunikacyjne i stopień ich wykorzystania.

analiza dotychczasowych programów szkoleniowych w zakresie komunikacji

Sprawdzamy, czy przeprowadzane w organizacji warsztaty i szkolenia odpowiadają na potrzeby pracowników i czy faktycznie wpływają na poprawienie jakości komunikacji.

analiza wizerunku zewnętrznego

Wizerunek zewnętrzny firmy jest tez elementem wpływającym na komunikacje wewnętrzną. Pracownicy zwracają uwagę na to, co firma mówi o sobie i co piszą o niej zewnętrzne media. Prowadzimy szeroki monitoring  Internet pod kątem klienta, przeglądamy druki i materiały promocyjne firmy, informacje prasowe, a także oceniamy prowadzone działania informacyjne i promocyjne.

Na podstawie tak przeprowadzonego audytu możemy przygotować dla Państwa skrojoną na miarę strategię komunikacji wewnętrznej.

« wróć do listy ofert