Zarządzanie kryzysowe

PR kryzysowy

Dlaczego warto przygotować się do zarządzania kryzysowego?

Dynamicznie zmieniający się rynek w dobie globalizacji, kryzysy ekonomiczne i polityczne, napięcia społeczne, przypadkowe wydarzenia, jak na przykład katastrofy, akty terrorystyczne, zanieczyszczenie środowiska, a także kłopoty wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstw, nawet te z pozoru błahe, mogą stanowić zarzewie sytuacji kryzysowej. Znajomość zasad PR kryzysowego oraz opracowanie standardów zachowań w warunkach nagle występujących trudności pozwala zdusić płomień kryzysu, zanim rozpali się on na dobre.

Oferta PR time w zakresie zarządzania kryzysowego

Działania podejmowane przez agencję PR time w sytuacji podbramkowej mają na celu uniknięcie kryzysu, zanim się on pojawi lub też zminimalizowanie jego skutków. Usługi agencji pozwalają firmom przewidywać trudności i odpowiednio na nie reagować, dzięki czemu klient zawsze o kilka korków wyprzedza sytuację kryzysową.

Pr kryzysowy pomaga odpowiedzieć na pytania, jak wyjść możliwie bez szwanku z sytuacji kryzysowej? Jak poradzić sobie z setkami dziennikarskich pytań, próśb o sprostowania czy komentarze do sytuacji? Agencja PR time oferuje kompleks usług, które wiodą do tego celu. Na PR kryzysowy, oferowany przez agencję PR, składają się: zbudowanie strategii postępowania w obliczu kryzysu, pisanie oświadczeń i komunikatów, przygotowanie do wystąpień i rozmów z dziennikarzami, opracowanie kryzysowego Q&A (Questions and Answers), dobór odpowiednich narzędzi komunikacyjnych. Dla swoich klientów PR time prowadzi alert medialny polegający na stałym monitoringu mediów i prowadzeniu biura prasowego non stop.