Kariera

Jak ubiegać się o pracę i staż w Agencji PR time?

Co miesiąc do Agencji napływa wiele próśb i wniosków o staż a także ofert pracy. Ich ilość wyklucza możliwość odpowiadania na każdy mail, szczególnie gdy korespondencja nie wynika z ogłoszonej przez PR time rekrutacji. Na tej stronie można zapoznać się z obowiązującymi kryteriami i procedurami rekrutacyjnymi. Proces rekrutacji w Agencji PR time przebiega w dwóch etapach.

Etap I. Aplikacja

Na tym etapie inicjatywa należy do osoby aplikującej o pracę lub staż, która przygotowuje i przesyła do Agencji swój list motywacyjny i życiorys wraz ze zdjęciem. Warto do swojej aplikacji dołączyć własne publikacje lub jeśli nie ma takich, to krótkie formy dziennikarskie pisane „do szuflady”. Należy pamiętać także o referencjach, dyplomach, osiągnięciach w olimpiadach. Mile widziane są certyfikaty językowe lub dodatkowo zdobyte szkolenia. Firma jest zainteresowana współpracą z najlepszymi, zatem kandydaci, którzy w sposób najciekawszy przedstawią swoje pasje zawodowe, zwiększą swoje szanse w rekrutacji. Uwaga: kandydaci ubiegający się o pracę powinni mieć przynajmniej 2-3 letni staż w zawodzie PR-owca.

Aby zgłoszenie mogło być rozpatrywane konieczne jest załączenie standardowej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z przeprowadzaną rekrutacją lub w przyszłych procesach rekrutacyjnych w PR time odpowiadających mojemu profilowi wykształcenia z zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.nr.133 poz.883.

Zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie można odwołać w każdej chwili, kierując stosowne oświadczenie do Agencji PR time.

Komplet dokumentów z zaznaczeniem numeru referencyjnego należy przesłać na adres:
Agencja PR time
al. Wiśniowa 33
53-137 Wrocław

lub pocztą elektroniczną: biuro@prtime.pl

Etap II. Rozmowy kwalifikacyjne

Oferty zawierające dorobek kandydata są skrupulatnie rozpatrywane. Pozytywna ich ocena prowadzi do kontaktu zwrotnego i zaproszenia wybranego kandydata do pierwszego etapu rozmów kwalifikacyjnych. W czasie spotkania na pewno padną pytania o wykształcenie i wcześniejsze doświadczenia kandydata. Można się też spodziewać, że zostaną sprawdzone umiejętności nie tylko na poziomie Excela czy Worda, ale także osoba aplikująca o prace lub staż zostanie poproszona o napisanie komunikatu prasowego czy rozwiązanie studium przypadku. W procesie rekrutacji kandydat może zostać zaproszony na jeszcze jedno spotkanie, na którym omówione zostaną warunki zatrudnienia. O tym, że etap rozmów kwalifikacyjnych został zakończony sukcesem, poinformujemy wybraną osobę telefonicznie.