Case study

Organizacja konferencji prasowej w związku z podpisaniem umowy między KGHM Ecoren a Rolls Royce

Budowa wizerunku firmy jako innowacyjnego i nowoczesnego producenta, jedynego w Europie producenta renu ze źródeł własnych. Współpraca z agencjami informacyjnymi, mediami ogólnopolskimi gospodarczymi, branżowymi i lokalnymi. Dopełnienie procedur związanych z obecnością na giełdach właściciela KGHM Ecoren i Rolls Royce. Lubin, 10 grudnia 2007 roku.


Sytuacja wyjściowa:

 • brak w otoczeniu świadomości możliwości produkcyjnych KGHM Ecoren (metale rzadkie) i ich proekologicznego charakteru
 • spółka postrzegana bardziej jako fundusz inwestycyjny, a nie innowator w zakresie wysokich technologii
 • nieobecność przedstawicieli Rolls Royce na konferencji prasowej


Założenia:

 • zasięg: ogólnopolski z uwzględnieniem międzynarodowego oddźwięku informacji
 • grupy docelowe: media ogólnopolskie o charakterze ekonomicznym, dziennikarze prasy branżowej, media lokalne, lokalna społeczność, decydenci z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź


Cele:

 • poinformowanie otoczenia o istotnym kontrakcie z prestiżowym odbiorcą
 • maksymalne wykorzystanie marki kontrahenta dla promocji spółki
 • prezentacja KGHM Ecoren jako innowacyjnego i profesjonalnego producenta
 • wzrost świadomości marki i utrzymanie przyjaznego klimatu wobec marki
 • wyeksponowanie zalet i możliwości stosowanych przez Spółkę technologii


Działania:

 • opracowanie scenariusza działań dotyczących jak najszerszego poinformowania otoczenia spółki o podpisanej umowie i rozpoczętej współpracy
 • zebranie materiału i przygotowanie informacji prasowych – uzgadnianie wszystkich materiałów z Rolls Royce
 • opracowanie listy mediów, zaproszenie dziennikarzy, potwierdzenie uczestnictwa 
 • przygotowanie prezentacji multimedialnej
 • ustalenia dotyczące komunikacji giełdowej z przedstawicielami KGHM Polska Miedź
 • organizacja i prowadzenie konferencji prasowej,
 • aranżacja dodatkowych wywiadów przedstawiciel Spółki z mediami, monitoring mediów


Efekty:

Bardzo wysoka frekwencja dziennikarzy na konferencji prasowej, pomimo jej organizacji w Lubinie i braku uczestnictwa przedstawicieli Rolls Royce. Dziennikarze reprezentowali media lokalne, ogólnopolskie oraz branżowe. W sumie po konferencji w mediach ukazało się 33 artykuły i 10 relacji RTV. Wszystkie publikacje miały charakter pozytywny lub neutralny, co w znacznym stopniu przyczyniło się do zwiększenia rozpoznawalności oraz pozytywnych skojarzeń z marką KGHM Ecoren. Autorzy korzystali z materiałów prasowych przygotowanych przez agencję, wymieniając nazwę KGHM Ecoren i ilustrując tekst materiałem graficzno-zdjęciowym. 
Media, w których ukazały się materiały:
RTV: TVP 1, TVP 3, Telewizja Odra, TV Lubin,  PRW,  RAM, Radio Plus Legnica, Radio elka5.fm,
Agencje: PAP, Reuters, Bloomberg
Portale: www.wnp.pl , www.money.pl, www.gazeta.pl, www.eGospodarka.pl,  www.interia.pl, www.onet.pl, www.fakty.interia.pl,  www.parkiet.com, www.tvn24.pl, www.wp.pl, www.lubin.pl, www.elka5.fm, www.bankier.pl, www.legnica24.net, www.breinwest.com.pl, www.eksportuj.pl, www.tmcnet.com, www.radioram.pl, www.metale24.pl, www.metale.pl, www.metale.org
Prasa: Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Parkiet, Nowy Przemysł, Express Lubin-Glogów-Polkowice, Gazeta Piastowska, Gazeta Lubuska, Panoram Legnicka, Gazeta Wrocławska, Biznes Wrocławski, Rudy i Metale Nieżelazne, Magazyn Przemysłowy, Stal. Metale & Nowe Technologie

« wróć do listy realizacji